Ô nhiễm không khí tại Kitanakajima, Wakayama, Wakayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kitanakajima, Wakayama, Wakayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kitanakajima, Wakayama, Wakayama
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 10
Nhiệt độ.: 10°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1359
PM10 AQI
11Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.525
O3 AQI
26Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1434
NO2 AQI
4Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.213
SO2 AQI
4Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
10Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).815
Áp suất không khí
1018Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161021
Độ ẩm
54Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4085
Gió
6Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18
Rain
99Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).99100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kitanakajima, Wakayama, Wakayama, Japan Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 10:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Kimiidera, Wakayama, Wakayama

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.