Ô nhiễm không khí tại Minato, Wakayama, Wakayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Minato, Wakayama, Wakayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Minato, Wakayama, Wakayama
13
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 23
Nhiệt độ.: 9°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
13Minato, Wakayama, Wakayama, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1361
PM10 AQI
2Minato, Wakayama, Wakayama, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.223
O3 AQI
-Minato, Wakayama, Wakayama, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2164
NO2 AQI
-Minato, Wakayama, Wakayama, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.40108
SO2 AQI
3Minato, Wakayama, Wakayama, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.220
Nhiệt độ.
9Minato, Wakayama, Wakayama, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).615
Áp suất không khí
1018Minato, Wakayama, Wakayama, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10161021
Độ ẩm
63Minato, Wakayama, Wakayama, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4085
Gió
4Minato, Wakayama, Wakayama, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18
Rain
99Minato, Wakayama, Wakayama, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).99100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Minato, Wakayama, Wakayama, Japan Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Matsuehigashi, Wakayama, Wakayama

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.