Ô nhiễm không khí tại Maegata, Okayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Maegata, Okayama: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Maegata, Okayama
25
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 6
Nhiệt độ.: 3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
25Maegata, Okayama, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17139
PM10 AQI
6Maegata, Okayama, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.348
O3 AQI
13Maegata, Okayama, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.231
NO2 AQI
8Maegata, Okayama, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.219
SO2 AQI
-Maegata, Okayama, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
-Maegata, Okayama, Japan CO (Khí CO) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.79
Nhiệt độ.
3Maegata, Okayama, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).313
Áp suất không khí
1019Maegata, Okayama, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10191023
Độ ẩm
87Maegata, Okayama, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3892
Gió
2Maegata, Okayama, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Rain
99Maegata, Okayama, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Maegata, Okayama, Japan Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 06:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Hayashima, Okayama

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.