Ô nhiễm không khí tại Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 2
Nhiệt độ.: 8°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2161
PM10 AQI
8Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.819
O3 AQI
19Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
NO2 AQI
4Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.312
SO2 AQI
-Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
2Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan CO (Khí CO) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
Nhiệt độ.
8Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).615
Áp suất không khí
1019Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181021
Độ ẩm
62Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5386
Gió
3Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
99Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kitatakumachi Oaza Kosamurai, Taku, Saga Prefecture, Japan Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp)

Note that the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Otsubochoko, Imari, Saga Prefecture

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.