Ô nhiễm không khí tại Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo
-
no data
Đã cập nhật cn, 20 tháng 9 2020
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.953
PM10 AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.133
O3 AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.435
NO2 AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.415
SO2 AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
Nhiệt độ.
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2133
Áp suất không khí
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10011010
Độ ẩm
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1842
Gió
-Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Tanashicho, Nishitokyo, Tokyo, Japan no data - cn, 20 tháng 9 2020 07:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Yagisawa, Nishitokyo, Tokyo

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.