Ô nhiễm không khí tại Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 11
Nhiệt độ.: 15°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3463
PM10 AQI
3Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.241
O3 AQI
22Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.131
NO2 AQI
11Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.546
SO2 AQI
3Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
3Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.29
Nhiệt độ.
15Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).417
Áp suất không khí
1021Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111022
Độ ẩm
44Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3993
Gió
2Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Koshien Ichibancho, Nishinomiya, Hyogo Prefecture, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 11:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Hyogo Prefecture EPA (兵庫県/兵庫の環境トップページ) (kankyo.pref.hyogo.lg.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Hamakoshien, Nishinomiya, Hyogo Prefecture

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.