Ô nhiễm không khí tại Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki
-
no data
Đã cập nhật cn, 20 tháng 9 2020
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1746
PM10 AQI
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.125
O3 AQI
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.434
NO2 AQI
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
SO2 AQI
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.213
Nhiệt độ.
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2032
Áp suất không khí
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091014
Độ ẩm
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6197
Gió
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Rain
-Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).0100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kitatakamatsucho, Miyazaki, Miyazaki, Japan no data - cn, 20 tháng 9 2020 07:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Gion, Miyazaki, Miyazaki

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.