Ô nhiễm không khí tại Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture
30
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 3
Nhiệt độ.: 5°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
30Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1776
PM10 AQI
10Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1026
O3 AQI
15Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.135
NO2 AQI
7Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.333
SO2 AQI
2Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
-Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ).
Values are converted to the US EPA AQI standard.310
Nhiệt độ.
5Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).517
Áp suất không khí
1015Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10061015
Độ ẩm
73Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3492
Gió
1Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16
Rain
99Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Katagiharamiyakecho, Kyoto Prefecture, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 03:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Kyoto Prefecture EPA (大気環境の保全対策/京都府ホームページ) (taiki.pref.kyoto.jp)

Note that the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Morimotocho, Muko, Kyoto Prefecture

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.