Ô nhiễm không khí tại Oji, Kita, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Oji, Kita, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Oji, Kita, Tokyo
2
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 16
Nguồn ô nhiễm chính: co
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Oji, Kita, Tokyo, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.157
PM10 AQI
1Oji, Kita, Tokyo, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.114
O3 AQI
29Oji, Kita, Tokyo, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
NO2 AQI
18Oji, Kita, Tokyo, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1042
SO2 AQI
2Oji, Kita, Tokyo, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
2Oji, Kita, Tokyo, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
Nhiệt độ.
15Oji, Kita, Tokyo, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).918
Áp suất không khí
1012Oji, Kita, Tokyo, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10081017
Độ ẩm
31Oji, Kita, Tokyo, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3157
Gió
1Oji, Kita, Tokyo, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Oji, Kita, Tokyo, Japan Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 16:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2), CO (Khí CO) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Yamatocho, Itabashi, Tokyo

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.