Ô nhiễm không khí tại Yamatocho, Itabashi, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Yamatocho, Itabashi, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Yamatocho, Itabashi, Tokyo
6
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 22
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.161
PM10 AQI
6Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.419
O3 AQI
23Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
NO2 AQI
17Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1049
SO2 AQI
3Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
3Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
Nhiệt độ.
8Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).819
Áp suất không khí
1017Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101017
Độ ẩm
39Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2459
Gió
1Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).02

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Yamatocho, Itabashi, Tokyo, Japan Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 22:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Note that the measurement for and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Kitamachi, Nerima, Tokyo and the measurement for and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Hikawachō, Itabashi-ku, Tōkyō-to

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.