Ô nhiễm không khí tại Suginami, Ishioka, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Suginami, Ishioka, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Suginami, Ishioka, Ibaraki
34
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 0
Nhiệt độ.: 2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
34Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.557
PM10 AQI
10Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.116
O3 AQI
9Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.234
NO2 AQI
8Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.221
SO2 AQI
2Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
5Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.27
Nhiệt độ.
2Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).117
Áp suất không khí
1014Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10091016
Độ ẩm
80Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2992
Gió
1Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Suginami, Ishioka, Ibaraki, Japan Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 00:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム) (taiki.pref.ibaraki.jp)

Note that the measurement for and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Shimotakatsu, Tsuchiura, Ibaraki and the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Nakamuraminami, Tsuchiura-shi, Ibaraki-ken

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.