Ô nhiễm không khí tại Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki
21
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 13
Nhiệt độ.: 14°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
21Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.542
PM10 AQI
8Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.120
O3 AQI
26Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.138
NO2 AQI
2Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.112
SO2 AQI
2Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
Nhiệt độ.
14Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).321
Áp suất không khí
1007Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9991012
Độ ẩm
46Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3090
Gió
4Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06
Rain
-Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Nonakacho, Hitachiomiya, Ibaraki, Japan Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 13:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム) (taiki.pref.ibaraki.jp)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.