Ô nhiễm không khí tại Mashiko, Tochigi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Mashiko, Tochigi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Mashiko, Tochigi
-
no data
Đã cập nhật t5, 18 tháng 3 2021
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.572
PM10 AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.130
O3 AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan O3 (Ô-zôn) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1047
NO2 AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan NO2 (Khí NO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.215
SO2 AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan SO2 (Khí SO2) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.22
CO AQI
-Mashiko, Tochigi, Japan CO (Khí CO) measured by Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-Mashiko, Tochigi, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).118
Áp suất không khí
-Mashiko, Tochigi, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9881004
Độ ẩm
-Mashiko, Tochigi, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2480
Gió
-Mashiko, Tochigi, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).17
Rain
-Mashiko, Tochigi, Japan r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).199

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Mashiko, Tochigi, Japan no data - t5, 18 tháng 3 2021 09:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.taiki.go.jp)

Note that the measurements for NO2 (Khí NO2), SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Aramachi, Moka, Tochigi

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.