Ô nhiễm không khí tại Shimoono, Koga, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Shimoono, Koga, Ibaraki: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Shimoono, Koga, Ibaraki
27
Tốt
Cập nhật ngày thứ Năm 7
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
25Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.565
PM10 AQI
27Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.138
O3 AQI
1Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.131
NO2 AQI
17Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.222
SO2 AQI
2Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
CO AQI
5Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム).
Values are converted to the US EPA AQI standard.35
Nhiệt độ.
5Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).421
Áp suất không khí
1008Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9991012
Độ ẩm
75Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2986
Gió
1Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Shimoono, Koga, Ibaraki, Japan Tốt - t5, 30 tháng 11 2023 07:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Ibaraki Prefecture EPA (茨城県大気汚染常時監視システム) (taiki.pref.ibaraki.jp)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.