Ô nhiễm không khí tại Haruecho, Edogawa, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Haruecho, Edogawa, Tokyo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Haruecho, Edogawa, Tokyo
7
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 8
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
1Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.176
PM10 AQI
7Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.230
O3 AQI
6Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.237
NO2 AQI
34Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.848
SO2 AQI
2Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
6Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan CO (Khí CO) measured by :
 • Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム)
 • Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局).
Values are converted to the US EPA AQI standard.210
Nhiệt độ.
9Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).922
Áp suất không khí
1012Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981014
Độ ẩm
52Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3487
Gió
1Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).06

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Haruecho, Edogawa, Tokyo, Japan Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 08:00

Air Quality Data provided by the Japan Atmospheric Environmental Regional Observation System (環境省大気汚染物質広域監視システム) (soramame.env.go.jp) and the Tokyo, Japan Environment Agency (東京都環境局) (kankyo.metro.tokyo.lg.jp)

Note that the measurements for SO2 (Khí SO2) and CO (Khí CO) are taken from the station Minamikasai, Edogawa, Tokyo

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.