Ô nhiễm không khí tại Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo
-
no data
Đã cập nhật t6, 1 tháng 3 2019
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.4653
PM10 AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2025
O3 AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy O3 (Ô-zôn) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3946
NO2 AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy NO2 (Khí NO2) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.68
SO2 AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy SO2 (Khí SO2) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy CO (Khí CO) measured by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).518
Áp suất không khí
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10131024
Độ ẩm
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4993
Gió
-Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).07

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Poggio-san-rocco, Rosignano Marittimo, Italy no data - t5, 28 tháng 2 2019 23:00

Air Quality Data provided by ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (arpat.toscana.it)

Note that the measurement for and PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) are taken from the station Cappiello, Livorno and the measurement for and CO (Khí CO) are taken from the station Carducci, Livorno and the measurement for and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Eni_stagno, Collesalvetti

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.