Ô nhiễm không khí tại Castellarano, Emilia Romagna: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Castellarano, Emilia Romagna: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Castellarano, Emilia Romagna
-
no data
Updated 1 days ago
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Arpa Emilia-Romagna.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3038
PM10 AQI
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Arpa Emilia-Romagna.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1013
O3 AQI
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy O3 (Ô-zôn) measured by Arpa Emilia-Romagna.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2829
NO2 AQI
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy NO2 (Khí NO2) measured by Arpa Emilia-Romagna.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1017
Nhiệt độ.
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).312
Áp suất không khí
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9991009
Độ ẩm
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2080
Gió
-Castellarano, Emilia Romagna, Italy w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Castellarano, Emilia Romagna, Italy no data - cn, 26 tháng 11 2023 23:00

Air Quality Data provided by Arpa Emilia-Romagna (arpae.it)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.