Ô nhiễm không khí tại Zarand, Kerman: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Zarand, Kerman: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Zarand, Kerman
105
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Bảy 2
Nhiệt độ.: 3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
105Zarand, Kerman, Iran PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.57273
NO2 AQI
21Zarand, Kerman, Iran NO2 (Khí NO2) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2123
SO2 AQI
18Zarand, Kerman, Iran SO2 (Khí SO2) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1219
CO AQI
15Zarand, Kerman, Iran CO (Khí CO) measured by Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور.
Values are converted to the US EPA AQI standard.916
Nhiệt độ.
3Zarand, Kerman, Iran t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-120
Áp suất không khí
1023Zarand, Kerman, Iran p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10211026
Độ ẩm
47Zarand, Kerman, Iran h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1459
Gió
2Zarand, Kerman, Iran w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Zarand, Kerman, Iran Không tốt cho người nhạy cảm - t7, 2 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by the Iran National Air Quality Monitoring System - سامانه پایش کیفی هوای کشور (aqms.doe.ir)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.