Ô nhiễm không khí tại Pontianak: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Pontianak: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Pontianak
-
no data
Đã cập nhật t3, 21 tháng 2 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Pontianak, Indonesia PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by .
Values are converted to the US EPA AQI standard.43155
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Pontianak, Indonesia  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2433
Áp suất không khí
-Pontianak, Indonesia  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10061012
Độ ẩm
-Pontianak, Indonesia  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).59100
Gió
-Pontianak, Indonesia  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Pontianak, Indonesia no data - t3, 21 tháng 2 2023 08:00
News (Sep 2015): For more information on the current haze forecast, please check asmc.asean.org/.
News (Jul 2015): For more information about the monitored data and AQI scale in use, please refer to this article.

Air Quality Data provided by the Indonesian Department of Meteorology, Climatology and Geophysics (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika - BMKG). (bmkg.go.id)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.