Salgótarján, Salgótarján空氣污染:實時空氣質量指數(AQI)


Salgótarján, Salgótarján AQI: Salgótarján, Salgótarján實時空氣質量指數(AQI)。
-
沒有數據
更新 2022年10月24日, 17:00
溫度: -°C
當前過去48小時內數據最小最大
PM10 AQI
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 PM10 (可吸入顆粒物) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.145
O3 AQI
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 O3 (臭氧) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.228
NO2 AQI
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 NO2 (二氧化氮) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.16
SO2 AQI
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 SO2 (二氧化硫) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17
CO AQI
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 CO (一氧化碳) measured by Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu).
Values are converted to the US EPA AQI standard.513
溫度
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 t (溫度) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).519
气压
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 p (气压) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9981005
濕度
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 h (濕度) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5998
風速
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 w (風速) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15
Rain
-Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利 r (rain) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

分享: “今天的空氣污染程度如何?查看實時空氣污染的數據 - 全球超過100個國家。
https://aqicn.org/here/hk/
分享: “Salgótarján, Salgótarján, 匈牙利的空氣污染指數是沒有數據 - 2022年10月24日, 10:00

Air Quality Data provided by the Hungarian Air Quality Network (Maďarský systém na meranie znečistenia vzduchu) (levegominoseg.hu)

尋找其他的城市?空氣質量歷史數據。