Ô nhiễm không khí tại Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan, Hubei  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-111
Áp suất không khí
-Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan, Hubei  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10151018
Độ ẩm
-Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan, Hubei  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5895
Gió
-Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan, Hubei  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12
Rain
-Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan, Hubei  r (nhiệt độ.)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Xiangcheng Yundong Street, Xiangfan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.