Ô nhiễm không khí tại Qianjiang Planning Commission, Qianjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Qianjiang Planning Commission, Qianjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Qianjiang Planning Commission, Qianjiang
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Qianjiang Planning Commission, Qianjiang, Hubei  t (nhiệt độ)  measured by Weather Underground.2230
Áp suất không khí
-Qianjiang Planning Commission, Qianjiang, Hubei  p (pressure)  measured by Weather Underground.10101015
Độ ẩm
-Qianjiang Planning Commission, Qianjiang, Hubei  h (humidity)  measured by Weather Underground.84100
Gió
-Qianjiang Planning Commission, Qianjiang, Hubei  w (gió)  measured by Weather Underground.17
Rain
-Qianjiang Planning Commission, Qianjiang, Hubei  r (nhiệt độ.)  measured by Weather Underground.5140

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Qianjiang Planning Commission, Qianjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.