Ô nhiễm không khí tại Hegang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hegang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hegang
76
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 0
Nhiệt độ.: -22°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
76Hegang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.50134
PM10 AQI
32Hegang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1456
O3 AQI
31Hegang O3 (Ô-zôn) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2333
NO2 AQI
7Hegang NO2 (Khí NO2) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.326
SO2 AQI
6Hegang SO2 (Khí SO2) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.554
CO AQI
4Hegang CO (Khí CO) measured by Helongjiang Environmental Protection Agency (黑龙江省空气质量实时发布平台).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
Nhiệt độ.
-22Hegang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-23-11
Áp suất không khí
1009Hegang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071011
Độ ẩm
84Hegang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5590
Gió
1Hegang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).15

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Hegang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.