Ô nhiễm không khí tại Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou
-
no data
Đã cập nhật t5, 11 tháng 8 2022
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1376
PM10 AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.430
O3 AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1568
NO2 AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.111
SO2 AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.810
CO AQI
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1832
Áp suất không khí
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021009
Độ ẩm
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).49100
Gió
-Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).04

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Huailai County Wanyue Cultural Center, Zhangjiakou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.