Ô nhiễm không khí tại Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai
-
no data
Đã cập nhật t2, 13 tháng 3 2023
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.17147
PM10 AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.51675
O3 AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.134
NO2 AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.228
SO2 AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.37
CO AQI
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).314
Áp suất không khí
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9991015
Độ ẩm
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1540
Gió
-Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).28

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Renxian Weinan Revolutionary Memorial Hall, Xingtai: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.