Ô nhiễm không khí tại D, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của D, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực D, Shijiazhuang
-
no data
Đã cập nhật t2, 13 tháng 3 2023
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-D, Shijiazhuang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.30151
PM10 AQI
-D, Shijiazhuang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.20404
O3 AQI
-D, Shijiazhuang O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.833
NO2 AQI
-D, Shijiazhuang NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.315
SO2 AQI
-D, Shijiazhuang SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.14
CO AQI
-D, Shijiazhuang CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.36
Nhiệt độ.
-D, Shijiazhuang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).214
Áp suất không khí
-D, Shijiazhuang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201038
Độ ẩm
-D, Shijiazhuang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).847
Gió
-D, Shijiazhuang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).111

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại D, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.