Ô nhiễm không khí tại Jinzhou Municipal People's Government, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jinzhou Municipal People's Government, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jinzhou Municipal People's Government, Shijiazhuang
-
no data
Đã cập nhật t5, 11 tháng 8 2022
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1389
PM10 AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.330
O3 AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.551
NO2 AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.311
SO2 AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
CO AQI
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
Nhiệt độ.
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1831
Áp suất không khí
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021011
Độ ẩm
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).62100
Gió
-Jinzhou Municipal People s Government, Shijiazhuang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Jinzhou Municipal People's Government, Shijiazhuang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.