Ô nhiễm không khí tại Jingxian Transportation Bureau, Hengshui: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Jingxian Transportation Bureau, Hengshui: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Jingxian Transportation Bureau, Hengshui
-
no data
Đã cập nhật t2, 13 tháng 3 2023
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13114
PM10 AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.20172
O3 AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1838
NO2 AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.415
SO2 AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.14
CO AQI
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).411
Áp suất không khí
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10181035
Độ ẩm
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1837
Gió
-Jingxian Transportation Bureau, Hengshui w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).313

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Jingxian Transportation Bureau, Hengshui: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.