Ô nhiễm không khí tại Shuangyu District Administrative Center, Chengde: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Shuangyu District Administrative Center, Chengde: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Shuangyu District Administrative Center, Chengde
-
no data
Đã cập nhật t5, 11 tháng 8 2022
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13132
PM10 AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1075
O3 AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.391
NO2 AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.423
SO2 AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.552
CO AQI
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.224
Nhiệt độ.
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1732
Áp suất không khí
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).956961
Độ ẩm
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3993
Gió
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14
Rain
-Shuangyu District Administrative Center, Chengde r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3100

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Shuangyu District Administrative Center, Chengde: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.