Ô nhiễm không khí tại Xianxian government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Xianxian government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Xianxian government, Cangzhou
-
no data
Đã cập nhật t5, 11 tháng 8 2022
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Xianxian government, Cangzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1368
PM10 AQI
-Xianxian government, Cangzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.349
O3 AQI
-Xianxian government, Cangzhou O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1049
NO2 AQI
-Xianxian government, Cangzhou NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.212
SO2 AQI
-Xianxian government, Cangzhou SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.26
CO AQI
-Xianxian government, Cangzhou CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.28
Nhiệt độ.
-Xianxian government, Cangzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2027
Áp suất không khí
-Xianxian government, Cangzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10031009
Độ ẩm
-Xianxian government, Cangzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6395
Gió
-Xianxian government, Cangzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).12
Rain
-Xianxian government, Cangzhou r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).099

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Xianxian government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.