Ô nhiễm không khí tại Suning County Government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Suning County Government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Suning County Government, Cangzhou
-
no data
Đã cập nhật t2, 13 tháng 3 2023
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Suning County Government, Cangzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.591
PM10 AQI
-Suning County Government, Cangzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.10199
O3 AQI
-Suning County Government, Cangzhou O3 (Ô-zôn) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1135
NO2 AQI
-Suning County Government, Cangzhou NO2 (Khí NO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.415
SO2 AQI
-Suning County Government, Cangzhou SO2 (Khí SO2) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.47
CO AQI
-Suning County Government, Cangzhou CO (Khí CO) measured by Hebei Province Environment Protection Agency (河北省空气质量自动发布系统).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
Nhiệt độ.
-Suning County Government, Cangzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).214
Áp suất không khí
-Suning County Government, Cangzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10201038
Độ ẩm
-Suning County Government, Cangzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).847
Gió
-Suning County Government, Cangzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).111

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Suning County Government, Cangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.