Ô nhiễm không khí tại Zhanjiang Theatre, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Zhanjiang Theatre, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Zhanjiang Theatre, Zhanjiang
127
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Sáu 21
Nhiệt độ.: 20°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
127Zhanjiang Theatre, Zhanjiang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.59162
PM10 AQI
55Zhanjiang Theatre, Zhanjiang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1577
O3 AQI
11Zhanjiang Theatre, Zhanjiang O3 (Ô-zôn) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1144
NO2 AQI
8Zhanjiang Theatre, Zhanjiang NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.615
SO2 AQI
7Zhanjiang Theatre, Zhanjiang SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.422
CO AQI
8Zhanjiang Theatre, Zhanjiang CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.68
Nhiệt độ.
20Zhanjiang Theatre, Zhanjiang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1925
Áp suất không khí
1014Zhanjiang Theatre, Zhanjiang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111015
Độ ẩm
72Zhanjiang Theatre, Zhanjiang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6686
Gió
2Zhanjiang Theatre, Zhanjiang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25
Rain
99Zhanjiang Theatre, Zhanjiang r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Zhanjiang Theatre, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.