Ô nhiễm không khí tại EPB Dormitory, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của EPB Dormitory, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực EPB Dormitory, Zhanjiang
134
Không tốt
cho người nhạy cảm
Cập nhật ngày thứ Sáu 21
Nhiệt độ.: 20°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
134EPB Dormitory, Zhanjiang PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.63151
PM10 AQI
50EPB Dormitory, Zhanjiang PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2361
O3 AQI
13EPB Dormitory, Zhanjiang O3 (Ô-zôn) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1244
NO2 AQI
10EPB Dormitory, Zhanjiang NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.518
SO2 AQI
7EPB Dormitory, Zhanjiang SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.39
CO AQI
9EPB Dormitory, Zhanjiang CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.69
Nhiệt độ.
20EPB Dormitory, Zhanjiang t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1925
Áp suất không khí
1014EPB Dormitory, Zhanjiang p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10111015
Độ ẩm
72EPB Dormitory, Zhanjiang h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).6686
Gió
2EPB Dormitory, Zhanjiang w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).25
Rain
99EPB Dormitory, Zhanjiang r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9999

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại EPB Dormitory, Zhanjiang: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.