Ô nhiễm không khí tại Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou
-
no data
Đã cập nhật cn, 9 tháng 2 2020
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1772
PM10 AQI
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.421
NO2 AQI
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.39
SO2 AQI
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.69
Nhiệt độ.
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1320
Áp suất không khí
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10211029
Độ ẩm
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5175
Gió
-Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).27

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Hǎi zhūbǎo gǎng, Guangzhou: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.