Ô nhiễm không khí tại Nancheng Xiping, Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Nancheng Xiping, Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Nancheng Xiping, Dongguan
59
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 1
Nhiệt độ.: 22°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
59Nancheng Xiping, Dongguan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.59132
PM10 AQI
22Nancheng Xiping, Dongguan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.2268
O3 AQI
18Nancheng Xiping, Dongguan O3 (Ô-zôn) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.153
NO2 AQI
8Nancheng Xiping, Dongguan NO2 (Khí NO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.651
SO2 AQI
4Nancheng Xiping, Dongguan SO2 (Khí SO2) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
CO AQI
6Nancheng Xiping, Dongguan CO (Khí CO) measured by Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.58
Nhiệt độ.
22Nancheng Xiping, Dongguan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2027
Áp suất không khí
1022Nancheng Xiping, Dongguan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10171022
Độ ẩm
68Nancheng Xiping, Dongguan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5388
Gió
5Nancheng Xiping, Dongguan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Nancheng Xiping, Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.