Ô nhiễm không khí tại Mülheim-Styrum: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Mülheim-Styrum: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Mülheim-Styrum
61
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 15
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
61Mülheim-Styrum, Germany PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.3188
PM10 AQI
25Mülheim-Styrum, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1032
O3 AQI
9Mülheim-Styrum, Germany O3 (Ô-zôn) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.010
NO2 AQI
12Mülheim-Styrum, Germany NO2 (Khí NO2) measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1123
Nhiệt độ.
-1Mülheim-Styrum, Germany t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-16
Áp suất không khí
1009Mülheim-Styrum, Germany p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10021009
Độ ẩm
82Mülheim-Styrum, Germany h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).7498
Gió
1Mülheim-Styrum, Germany w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).03

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Mülheim-Styrum, Germany Trung bình - t6, 1 tháng 12 2023 15:00

Air Quality Data provided by LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.