Ô nhiễm không khí tại Duisburg Kardinal-Galen Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Duisburg Kardinal-Galen Straße: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Duisburg Kardinal-Galen Straße
30
Tốt
Cập nhật ngày thứ Bảy 2
Nhiệt độ.: -1°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
30Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2244
NO2 AQI
7Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany NO2 (Khí NO2)  measured by :
 • LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW)
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.724
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-1Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-25
Áp suất không khí
1009Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10001009
Độ ẩm
68Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).68100
Gió
4Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany  w (gió)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).14

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Duisburg Kardinal-Galen Straße, Germany Tốt - t7, 2 tháng 12 2023 02:00

Air Quality Data provided by LANUV - State Agency for Nature, Environment and Consumer Protection of North Rhine Westphalia (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) (lanuv.nrw.de) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.