Ô nhiễm không khí tại Wolfsburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Wolfsburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Wolfsburg
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Sáu 14
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
6Wolfsburg, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Values are converted to the US EPA AQI standard.521
O3 AQI
17Wolfsburg, Germany O3 (Ô-zôn) measured by Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Values are converted to the US EPA AQI standard.620
NO2 AQI
3Wolfsburg, Germany NO2 (Khí NO2) measured by Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Values are converted to the US EPA AQI standard.315
SO2 AQI
-Wolfsburg, Germany SO2 (Khí SO2) measured by Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Values are converted to the US EPA AQI standard.15
CO AQI
-Wolfsburg, Germany CO (Khí CO) measured by Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-3Wolfsburg, Germany t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-31
Áp suất không khí
1007Wolfsburg, Germany p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9971007
Độ ẩm
83Wolfsburg, Germany h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).79100
Gió
2Wolfsburg, Germany w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Wolfsburg, Germany Tốt - t6, 1 tháng 12 2023 14:00

Air Quality Data provided by the Luftqualität | Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz (umwelt.niedersachsen.de)

Note that the measurements for CO (Khí CO) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Wolfsburg (verkehrsstation)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.