Ô nhiễm không khí tại Veddel, Hamburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Veddel, Hamburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Veddel, Hamburg
53
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 6
Nhiệt độ.: -6°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
53Veddel, Hamburg, Germany PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.3453
PM10 AQI
17Veddel, Hamburg, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1017
O3 AQI
12Veddel, Hamburg, Germany O3 (Ô-zôn) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.117
NO2 AQI
16Veddel, Hamburg, Germany NO2 (Khí NO2) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.623
SO2 AQI
2Veddel, Hamburg, Germany SO2 (Khí SO2) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.25
CO AQI
0Veddel, Hamburg, Germany CO (Khí CO) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-6Veddel, Hamburg, Germany t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-81
Áp suất không khí
1006Veddel, Hamburg, Germany p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9961006
Độ ẩm
92Veddel, Hamburg, Germany h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).79100
Gió
2Veddel, Hamburg, Germany w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Veddel, Hamburg, Germany Trung bình - t6, 1 tháng 12 2023 06:00

Air Quality Data provided by the Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH) (luft.hamburg.de)

Note that the measurements for O3 (Ô-zôn) and CO (Khí CO) are taken from the station Billbrook, Hamburg

Tìm kiếm thành phố khác?



Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.