Ô nhiễm không khí tại Stresemannstraße, Hamburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Stresemannstraße, Hamburg: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Stresemannstraße, Hamburg
15
Tốt
Cập nhật ngày thứ Ba 16
Nguồn ô nhiễm chính: o3
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
13Stresemannstraße, Hamburg, Germany PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1334
PM10 AQI
8Stresemannstraße, Hamburg, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.614
O3 AQI
15Stresemannstraße, Hamburg, Germany O3 (Ô-zôn) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.122
NO2 AQI
22Stresemannstraße, Hamburg, Germany NO2 (Khí NO2) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.526
SO2 AQI
-Stresemannstraße, Hamburg, Germany SO2 (Khí SO2) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.218
CO AQI
0Stresemannstraße, Hamburg, Germany CO (Khí CO) measured by Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH).
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-2Stresemannstraße, Hamburg, Germany t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-22
Áp suất không khí
1005Stresemannstraße, Hamburg, Germany p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10001011
Độ ẩm
68Stresemannstraße, Hamburg, Germany h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).68100
Gió
2Stresemannstraße, Hamburg, Germany w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).28

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Stresemannstraße, Hamburg, Germany Tốt - t3, 28 tháng 11 2023 16:00

Air Quality Data provided by the Hamburger air monitoring network - (Hamburger Luftmessnetz – FHH) (luft.hamburg.de)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), O3 (Ô-zôn), CO (Khí CO) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Sternschanze, Hamburg

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.