Ô nhiễm không khí tại Ulm: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Ulm: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Ulm
17
Tốt
Cập nhật ngày thứ Tư 2
Nhiệt độ.: -2°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
17Ulm, Germany PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ))  measured by State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1134
PM10 AQI
5Ulm, Germany PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Values are converted to the US EPA AQI standard.39
O3 AQI
13Ulm, Germany O3 (Ô-zôn)  measured by State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Values are converted to the US EPA AQI standard.824
NO2 AQI
8Ulm, Germany NO2 (Khí NO2)  measured by State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg).
Values are converted to the US EPA AQI standard.312
Nhiệt độ.
-2Ulm, Germany  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-25
Áp suất không khí
1004Ulm, Germany  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9881009
Độ ẩm
82Ulm, Germany  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).3399

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Ulm, Germany Tốt - t4, 29 tháng 11 2023 02:00

Air Quality Data provided by the State Institute for Environment, Measurements and Nature Conservation Baden-Wurttemberg (Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg) (lubw.baden-wuerttemberg.de)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.