Ô nhiễm không khí tại Gatineau: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Gatineau: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Gatineau
58
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 14
Nhiệt độ.: 6°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
58Gatineau PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Environnement au Québec.
Values are converted to the US EPA AQI standard.965
O3 AQI
17Gatineau O3 (Ô-zôn) measured by Environnement au Québec.
Values are converted to the US EPA AQI standard.1323
NO2 AQI
-Gatineau NO2 (Khí NO2) measured by Environnement au Québec.
Values are converted to the US EPA AQI standard.615
CO AQI
0Gatineau CO (Khí CO) measured by Environnement au Québec.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
6Gatineau t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-76
Áp suất không khí
1007Gatineau p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071022
Độ ẩm
71Gatineau h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).4784
Gió
2Gatineau w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).05

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Gatineau Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 14:00

Air Quality Data provided by the Environnement au Québec (mddep.gouv.qc.ca)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.