Ô nhiễm không khí tại St Bauzile Nord - Grangette: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của St Bauzile Nord - Grangette: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực St Bauzile Nord - Grangette
-
no data
-
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-St Bauzile Nord - Grangette, France  t (nhiệt độ)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-44
Áp suất không khí
-St Bauzile Nord - Grangette, France  p (pressure)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10231034
Độ ẩm
-St Bauzile Nord - Grangette, France  h (humidity)  measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).59100

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí St Bauzile Nord - Grangette, France no data - t5, 1 tháng 1 1970 09:00

Air Quality Data provided by Observatoire Air Rhone-Alpes (air-rhonealpes.fr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.