Ô nhiễm không khí tại R D Tamarins St Leu, Reunion: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của R D Tamarins St Leu, Reunion: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực R D Tamarins St Leu, Reunion
0
Chất lượng không khí
Cập nhật ngày thứ Bảy 4
Nguồn ô nhiễm chính: co
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
9R D Tamarins St Leu, Reunion, France PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.938
PM10 AQI
-R D Tamarins St Leu, Reunion, France PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.624
O3 AQI
-R D Tamarins St Leu, Reunion, France O3 (Ô-zôn) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.424
NO2 AQI
7R D Tamarins St Leu, Reunion, France NO2 (Khí NO2) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.121
SO2 AQI
-R D Tamarins St Leu, Reunion, France SO2 (Khí SO2) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.01
CO AQI
0R D Tamarins St Leu, Reunion, France CO (Khí CO) measured by :
 • ORA - l Observatoire Réunionnais de l’Air
 • European Environment Agency.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
25R D Tamarins St Leu, Reunion, France t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2430
Áp suất không khí
1010R D Tamarins St Leu, Reunion, France p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10101015
Độ ẩm
65R D Tamarins St Leu, Reunion, France h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5981
Gió
3R D Tamarins St Leu, Reunion, France w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí R D Tamarins St Leu, Reunion, France Chất lượng không khí - t7, 2 tháng 12 2023 04:00

Air Quality Data provided by ORA - l'Observatoire Réunionnais de l’Air (atmo-reunion.net) and the European Environment Agency (eea.europa.eu)

Note that the measurement for and PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) are taken from the station Station Luther King, Reunion and the measurements for PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)), O3 (Ô-zôn) and SO2 (Khí SO2) are taken from the station Station Mobile, Reunion

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.