Ô nhiễm không khí tại Robert Mansarde, Martinique: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Robert Mansarde, Martinique: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Robert Mansarde, Martinique
-
no data
Đã cập nhật t6, 1 tháng 7 2016
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM10 AQI
-Robert Mansarde, Martinique, France PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp))  measured by Madininair La qualité de l’air en Martinique.
Values are converted to the US EPA AQI standard.2063
NO2 AQI
-Robert Mansarde, Martinique, France NO2 (Khí NO2)  measured by Madininair La qualité de l’air en Martinique.
Values are converted to the US EPA AQI standard.09
Thông tin thời tiết
Nhiệt độ.
-Robert Mansarde, Martinique, France  t (nhiệt độ)  measured by Weather Underground.2531
Áp suất không khí
-Robert Mansarde, Martinique, France  p (pressure)  measured by Weather Underground.10141018
Độ ẩm
-Robert Mansarde, Martinique, France  h (humidity)  measured by Weather Underground.6294

Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Robert Mansarde, Martinique, France no data - t5, 30 tháng 6 2016 12:00

Air Quality Data provided by the Madininair La qualité de l’air en Martinique (madininair.fr)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.