Ô nhiễm không khí tại Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Dongguan
78
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Sáu 8
Nhiệt độ.: 20°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
78Dongguan PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.46154
PM10 AQI
37Dongguan PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1677
O3 AQI
24Dongguan O3 (Ô-zôn) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.557
NO2 AQI
6Dongguan NO2 (Khí NO2) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.651
SO2 AQI
2Dongguan SO2 (Khí SO2) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.28
CO AQI
7Dongguan CO (Khí CO) measured by :
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网)
 • Guangdong Environmental Protection public network (广东环境保护公众网).
Values are converted to the US EPA AQI standard.610
Nhiệt độ.
20Dongguan t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1627
Áp suất không khí
1023Dongguan p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10171023
Độ ẩm
68Dongguan h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5388
Gió
6Dongguan w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).16

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Ô nhiễm không khí tại Dongguan: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.