Ô nhiễm không khí tại Satyawati College, Delhi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Satyawati College, Delhi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Satyawati College, Delhi
374
Nguy hiểm
Cập nhật ngày thứ Năm 3
Nguồn ô nhiễm chính: pm10
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
340Satyawati College, Delhi, Delhi PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.129397
PM10 AQI
374Satyawati College, Delhi, Delhi PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.66489
O3 AQI
1Satyawati College, Delhi, Delhi O3 (Ô-zôn) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.12
NO2 AQI
26Satyawati College, Delhi, Delhi NO2 (Khí NO2) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.1230
SO2 AQI
2Satyawati College, Delhi, Delhi SO2 (Khí SO2) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.23
CO AQI
12Satyawati College, Delhi, Delhi CO (Khí CO) measured by Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi).
Values are converted to the US EPA AQI standard.963
Nhiệt độ.
16Satyawati College, Delhi, Delhi t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1521
Áp suất không khí
975Satyawati College, Delhi, Delhi p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).975975
Độ ẩm
91Satyawati College, Delhi, Delhi h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).5391
Gió
1Satyawati College, Delhi, Delhi w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).11

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Satyawati College, Delhi, Delhi Nguy hiểm - t5, 30 tháng 11 2023 03:00

Air Quality Data provided by the Delhi Pollution Control Commitee (Government of NCT of Delhi) (dpccairdata.com)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.