Ô nhiễm không khí tại North Campus, Delhi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của North Campus, Delhi: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực North Campus, Delhi
-
no data
Đã cập nhật t6, 13 tháng 4 2018
Nhiệt độ.: -°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
-North Campus, Delhi, Delhi PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by :
 • IMD - India Meteorological Department
 • CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.15198
PM10 AQI
-North Campus, Delhi, Delhi PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by :
 • IMD - India Meteorological Department
 • CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.26177
O3 AQI
-North Campus, Delhi, Delhi O3 (Ô-zôn) measured by :
 • IMD - India Meteorological Department
 • CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.513
NO2 AQI
-North Campus, Delhi, Delhi NO2 (Khí NO2) measured by :
 • IMD - India Meteorological Department
 • CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.420
CO AQI
-North Campus, Delhi, Delhi CO (Khí CO) measured by :
 • IMD - India Meteorological Department
 • CPCB - India Central Pollution Control Board.
Values are converted to the US EPA AQI standard.00
Nhiệt độ.
-North Campus, Delhi, Delhi t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).2033
Áp suất không khí
-North Campus, Delhi, Delhi p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).10071012
Độ ẩm
-North Campus, Delhi, Delhi h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).1675
Gió
-North Campus, Delhi, Delhi w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).18

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí North Campus, Delhi, Delhi no data - t6, 13 tháng 4 2018 11:00

Air Quality Data provided by IMD - India Meteorological Department (imd.gov.in) and CPCB - India Central Pollution Control Board (cpcb.nic.in)

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.