Ô nhiễm không khí tại Kladno-Svermov, Stredocesky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Kladno-Svermov, Stredocesky: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Kladno-Svermov, Stredocesky
57
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Năm 10
Nhiệt độ.: 0°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
57Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.781
PM10 AQI
23Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.535
O3 AQI
11Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic O3 (Ô-zôn) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.621
NO2 AQI
13Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic NO2 (Khí NO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.317
SO2 AQI
4Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic SO2 (Khí SO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.24
Nhiệt độ.
0Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-50
Áp suất không khí
961Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).950963
Độ ẩm
90Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).76100
Gió
2Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).210
Rain
99Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic r (nhiệt độ.) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).099

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Kladno-Svermov, Stredocesky, CzechRepublic Trung bình - t5, 30 tháng 11 2023 10:00

Air Quality Data provided by the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Kladno-stred mesta, Stredocesky

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.