Ô nhiễm không khí tại Pha8-Karlin, Prague: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) theo thời gian thực


AQI của Pha8-Karlin, Prague: Chỉ số chất lượng không khí (AQI) thời gian thực Pha8-Karlin, Prague
55
Trung bình
Cập nhật ngày thứ Ba 18
Nhiệt độ.: -3°C
Current48 giờ quaMinMax
PM2.5 AQI
55Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic PM25 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.769
PM10 AQI
12Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic PM10 (PM10 (Phân tử bụi cực nhỏ có thể vô hô hấp)) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.226
O3 AQI
12Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic O3 (Ô-zôn) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.119
NO2 AQI
9Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic NO2 (Khí NO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.627
SO2 AQI
3Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic SO2 (Khí SO2) measured by Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav).
Values are converted to the US EPA AQI standard.13
Nhiệt độ.
-3Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic t (nhiệt độ) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).-33
Áp suất không khí
1003Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic p (pressure) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).9921012
Độ ẩm
97Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic h (humidity) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).8497
Gió
7Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic w (gió) measured by Citizen Weather Observer Program (CWOP/APRS).08

chất lượng không khí Dự báo
Chia sẻ: “Mức độ ô nhiễm không khí của ngày hôm nay? Kiểm tra mức ô nhiễm không khí trong thời gian thực, của hơn 100 quốc gia.
https://aqicn.org/here/vn/
Chia sẻ: “Chất lượng không khí Pha8-Karlin, Prague, CzechRepublic Trung bình - t3, 28 tháng 11 2023 18:00

Air Quality Data provided by the Czech Hydrometeorological Institute (Český hydrometeorologický ústav) (portal.chmi.cz)

Note that the measurements for PM2.5 (PM2.5 (Phân tử bụi siêu nhỏ)), SO2 (Khí SO2) and O3 (Ô-zôn) are taken from the station Pha2-Riegrovy sady, Prague

Tìm kiếm thành phố khác?Dữ liệu lịch sử chất lượng không khí.